Hakukoneoptimointi paikalliselle yritykselle – vinkit toimivaan markkinointiin internetissä

Hakukoneoptimoinnin (SEO) tehokkuuden mittaaminen on olennainen osa jokaisen SEO-strategian toteutusta. Ilman kattavaa seurantaa ja analysointia on vaikea tietää, mitkä toimenpiteet toimivat ja mitkä eivät. Mittaamalla SEO:n vaikutuksia voidaan varmistaa, että yrityksen resurssit kohdistuvat tehokkaimmin ja strategiaa voidaan jatkuvasti kehittää paremmaksi.

Jotta voidaan mitata SEO:n tehokkuutta, on ensin määriteltävä mitattavat mittarit eli KPI:t (Key Performance Indicators). Näiden mittarien valinta riippuu yrityksen tavoitteista, mutta yleensä ne keskittyvät verkkosivuston näkyvyyden, liikenteen ja konversioiden mittaamiseen.

Sijoitus hakukoneissa

Sijoitus hakukoneissa on yksi yleisimmistä ja tärkeimmistä SEO-mittareista. Tämä tarkoittaa yrityksen verkkosivuston sijoitusta hakukoneiden hakutuloksissa tietyillä avainsanoilla.

Sijoitus hakukoneissa vaikuttaa suoraan siihen, kuinka moni ihminen klikkaa yrityksen verkkosivustolle. Jos yrityksen verkkosivusto näkyy hakutulosten ensimmäisellä sivulla, on todennäköistä, että se saa enemmän liikennettä kuin sivut, jotka näkyvät alempana hakutuloksissa.

Orgaaninen liikenne

Orgaaninen liikenne tarkoittaa niitä kävijöitä, jotka saapuvat verkkosivustolle suoraan hakukoneiden kautta, eivätkä esimerkiksi sosiaalisen median tai maksettujen mainosten kautta.

Orgaanisen liikenteen määrä on tärkeä mittari, sillä se osoittaa, kuinka hyvin yrityksen SEO-strategia toimii. Lisääntyvä orgaaninen liikenne tarkoittaa usein, että yrityksen verkkosivusto näkyy paremmin hakukoneissa ja että sen sisältö on relevanttia ja kiinnostavaa käyttäjille.

Konversiot

Konversiot ovat toimintoja, jotka yritys haluaa kävijöiden suorittavan verkkosivustollaan. Ne voivat olla esimerkiksi tuotteen ostamista, yhteydenottolomakkeen täyttämistä tai uutiskirjeen tilaamista.

Konversioiden seuraaminen on erittäin tärkeää, sillä se antaa suoraa tietoa siitä, kuinka hyvin SEO-strategia tukee yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita. Hyvä sijoitus hakutuloksissa ja suuri orgaaninen liikenne eivät vielä itsessään merkitse mitään, jos kävijät eivät tee haluttuja toimintoja verkkosivustolla.

Avainsanat

Avainsanat ovat ne sanat tai lauseet, joita käyttäjät syöttävät hakukoneisiin etsiessään tietoa. Avainsanojen seuraaminen on tärkeää, sillä ne auttavat ymmärtämään, mitä käyttäjät etsivät ja kuinka he löytävät yrityksen verkkosivuston.

Yrityksen kannattaa seurata, mitkä avainsanat tuovat eniten liikennettä sivustolle ja mitkä avainsanat johtavat eniten konversioihin. Tämä tieto auttaa optimoimaan sisällön ja parantamaan sijoitusta tärkeimmissä hakutuloksissa.

Bounce rate eli poistumisprosentti

Bounce rate tai poistumisprosentti mittaa niiden kävijöiden osuutta, jotka poistuvat verkkosivustolta käymättä yhdelläkään muulla sivulla. Jos poistumisprosentti on korkea, se voi tarkoittaa, että sivusto ei vastaa kävijän odotuksia tai että sisältö ei ole kiinnostavaa tai relevanttia.

Poistumisprosentti on tärkeä mittari, sillä se auttaa ymmärtämään, miten kävijät reagoivat yrityksen sisältöön ja mitä he odottavat löytävänsä verkkosivustolta.

Sivukohtaiset tiedot

Sivukohtaiset tiedot kertovat, mitkä yrityksen verkkosivuston sivut ovat suosituimpia, kuinka pitkään kävijät viipyvät niillä ja mitkä sivut johtavat eniten konversioihin.

Tämä tieto on arvokasta, sillä se auttaa yritystä ymmärtämään, mitä sisältöä kävijät arvostavat eniten. Tämän tiedon perusteella yritys voi optimoida suosituimmat sivut vieläkin tehokkaammiksi ja parantaa vähemmän suosittuja sivuja.

Sivuston nopeus

Sivuston nopeus on tärkeä tekijä sekä käyttäjäkokemuksen että hakukonenäkyvyyden kannalta. Hakukoneet suosivat nopeita sivustoja, ja käyttäjät saattavat poistua hitaalta sivustolta ennen kuin se ehtii edes latautua.

Sivuston nopeuden seuraaminen on siis olennainen osa SEO:n tehokkuuden mittaamista. On tärkeää huomioida, että nopeus voi vaihdella eri laitteilla ja eri yhteyksillä, joten sen mittaamisessa tulee ottaa huomioon eri skenaariot.

Mobiilioptimointi

Yhä useammat ihmiset käyttävät internetiä mobiililaitteilla, joten sivuston toimivuus näillä laitteilla on erittäin tärkeää. Hakukoneet, kuten Google, käyttävät mobiilioptimointia yhtenä hakutulosten sijoitteluperusteena.

Mobiilioptimoinnin tehokkuutta voidaan mitata esimerkiksi seuraamalla mobiilikävijöiden määrää, heidän käyttäytymistään ja konversioita. Mobiilioptimoinnin merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa, joten sen huomioiminen on olennainen osa tehokasta SEO-strategiaa.

Yhteenveto

SEO-strategian tehokkuuden mittaaminen on välttämätöntä strategian jatkuvassa kehittämisessä ja yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Käyttämällä erilaisia mittareita, kuten sijoitusta hakukoneissa, orgaanista liikennettä, konversioita, avainsanoja, poistumisprosenttia, sivukohtaisia tietoja, sivuston nopeutta ja mobiilioptimointia, yritys voi saada kattavan kuvan SEO:n vaikutuksista ja suunnata toimintansa entistä tehokkaammin.

Me autamme, jos teillä ei itsellä ole aikaa tai osaamista – aivan kuten tilitoimisto auttaa tilien kanssa, autokorjaamo autojen kanssa, ja putkimies putkien kanssa, me autamme löydettävyyden ja hakukoneoptimoinnin sekä avainsanojen kanssa.

Tilaa meidät hakukoneoptimointi ja avainsana projektiisi

ER-tuki ja Kettu Markkinointi ovat tehneet töitä internetin maailmassa koko 2000-luvun. Google, hakusanamarkkinointi, sisällöntuotanto ja sitä kautta myös SEO ja hakukoneoptimointi ovat olleet töitämme jo vuosia. Meillä on työprosessi, meillä on tiimi, olemmeko se tiimi, joka auttaa teidän yritystänne löytymään helpommin tulevaisuudessa? Ota yhteyttä: myynti@ertuki.fi

Esimerkiksi: Aloitetaan analyysillä, missä ollaan nyt, ja millaisilla hakusanoilla teidät löydetään vs. millä teidät kannattaa löytää – tällainen projekti kustantaa vain alkaen 750 euroa – tulokset tuovat investoinnin takaisin, mikäli teillä vain on tuotteita tai palveluita myytäväksi.

Mutta jos mennään isompaan projektiin, niin tarjolla olisi:

  • Kattavan hakusana-analyysin joka tehdään ohjelmallisesti – ei “musta tuntuu”-tiedolla
  • Kilpailutilanteen ja kilpailijoiden analysoinnin ohjelmistollisesti
  • Otsikoiden ja title-elementtien optimoinnin ehdotukset yrityksen omille sivuille perustuen yli 20 vuoden kokemukseen
  • Ehdotuksen sisältöjen optimoinnille hakusana-analyysin mukaan perustuen yli 20 vuoden kokemukseen
  • Ohjeet sisällöntuotantoon perustuen yli 20 vuoden kokemukseen
  • Toimenpide-ehdotukset jatkoa ajatellen

Riippuen yrityksen toiveista, tarpeista ja tilanteesta hakukoneoptimointi ja avainsanaprojektin kustannukset alkavat 2500 eurosta.

Vastaa