Ilmastovelka

Suomalaisten keskimääräiset päästöt vuodessa ovat 10,2 CO2 tonnia per henkilö. Pariisin sopimuksen 2030 tavoitetaso on 5,18 CO2 tonnia per henkilö.

Ilmastonmuutos uhkaa kaikkea elämää maapallolla. Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen alle 1,5 asteen rajan on vielä toivoa, sillä ratkaisevat teknologiat ja resurssit ovat jo olemassa. Päästöjen vähentämiseksi tarvitaan tekoja välittömästi.

Laskentamenetelmät

Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 1990 olivat 71,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, ja vuonna 2017 päästöt olivat 56,1 miljoonaa tonnia.1

Tästä voidaan laskea, että jokaista suomalaista kohden päästöt olivat 10,2 tonnia vuodessa.2

Sitran arvion mukaan Pariisin sopimuksen edellyttämä tavoiteura tarkoittaa Suomelle 60 % päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä.3 Koska vertailutasona käytetään vuotta 1990, Suomen kokonaispäästöjen tulisi siis olla vuonna 2030 korkeintaan 28,5 miljoonaa tonnia eli noin 5,2 tonnia per henki.

Vinkkejä päästöjen vähentämiseksi

Yhteiskunta

Yksilö

Ilmastovelka on kuitenkin mahdollista kuitata asettamalla riittävät päästövähennystavoitteet ja tekemällä oikeat toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Vähentämällä päästöjä 60 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja 130 % vuoteen 2050 mennessä saamme velan kuitattua, mikäli samalla hieman kasvatamme maankäytön nieluamme (27 megatonniin vuodessa). Mikäli nielua ei onnistuta kasvattamaan, päästövähennyksiä on tehtävä entistä enemmän. Nämä tavoitteet eivät velvoita meitä tekemään yli oman osuutemme, vaan ainoastaan sen mikä meille kuuluu.

Lähde: https://www.sitra.fi/blogit/suomen-ilmastovelka-jo-huolestuttavan-suuri-ja-kasvaa-vauhdilla/