Sähkö ja tulevaisuus

Energiatulevaisuus

Globaalin ilmastohaasteen ratkaisuun tarvitaan useita keinoja ja kaikkien panosta. Hiilineutraali tulevaisuus tehdään innovatiivisilla ja asiakaslähtöisillä ratkaisuilla ja palveluilla. Asiakkaista tulee energiantuottajia, kun aurinko- ja sähkövarastoratkaisut sekä lämmityksen erilaiset hybridijärjestelmät yleistyvät.

Hukkalämmöt otetaan tehokkaammin kiertoon

Mitään energiaa ei hukata, vaan se kierrätetään mahdollisimman hyvin.

Tulevaisuudessa hyödynnetään yhä enemmän  erilaisia lämmön lähteitä, esimerkiksi puhdistetun jäteveden hukkalämpöä, aurinkolämpöä sekä kiinteistöistä ja konesaleista talteen otettavaa hukkalämpöä.

Kesän lämmöntarve voidaan tulevaisuudessa kattaa kokonaan kierrätyslämmöillä.

Fossiilisista siirrytään biotalouden kautta x-talouteen

Tulevaisuudessa Suomessa on merkittävä määrä aurinko- ja tuulivoimaa, mutta entistäkin enemmän kierrätettyä energiaa sekä tulevaisuuden uusilla tekniikoilla tuotettua energiaa.

Toistaiseksi talvikaudella tarvitaan vielä polttamalla tuotettua lämpöenergiaa. Biotalous on nopein tapa korvata kivihiiltä. 

On vaikea arvioida, mitä tulee biotalouden jälkeen, mutta erityyppisiä uusia ratkaisuja suunnitellaan ja pilotoidaan jo.

Lähde: https://www.helen.fi/helen-oy/energia/energiantuotanto/energiatulevaisuus

Valitse Tuulivoima

Puhtaampi tulevaisuus alkaa tänään. Ilmatar on 100% hiilivapaa sähköyhtiö. Valitse sinulle sopivin vaihtoehto ja ryhdy peukuttajasta vaikuttajaksi!

Toisin kuin perinteiset energiayhtiöt, Ilmatar myy ja rakentaa vain uusiutuvaa, puhdasta tuulivoimalla tuotettua ekologista sähköä. Kun siirryt Ilmattaren tuulivoimaan, vähennät maapallon hiilikuormitusta välittömästi ja joka päivä.

Ilmattaren puhdas tuulivoimalla tuotettu ekologinen sähkö kestää hintavertailun ilmastoa kuormittavan, fossiilisilla energianlähteillä tuotetun sähkön kanssa. Puhdas energia ei vaikuta sähkön hintaan, mutta maapallon tulevaisuuden kannalta sen merkitys on mullistava.

Tuulivoima on turvallista. Se parantaa hengitysilman laatua, vähentää keuhkotautien lisääntymistä ja on hyväksi astmaatikoille, sillä siitä ei synny lainkaan pienhiukkas- tai hiilivetypäästöjä.

Valitse tuulivoima, niin tuet turvallisen ja päästöttömän tuulivoiman rakentamista Suomeen, pienennät hiilijalanjälkeäsi ja torjut teoillasi ilmastokriisiä.

Tuulisähkösopimus Ilmattaren kanssa on osa globaalia ratkaisua paremman ja puhtaamman tulevaisuuden puolesta.

Termit tutuiksi

  • Fossiilivapaa sähkö
    Sähköä, joka on tuotettu esimerkiksi vesi-, tuuli- ja ydinvoimalla. Fossiilivapaan sähkön tuotannossa ei ole käytetty fossiilisia polttoaineita.
  • Uusiutuva energia
    Energiaa, jota saadaan uusiutuvista luonnonvaroista. Uusiutuvaa energiaa on esimerkiksi aurinko-, vesi-, tuuli- ja bioenergia.
  • Energian varastointi
    Energian talteenotto teknologian avulla. Yleisin ja tutuin esimerkki energian varastoimisesta on akku.