Autoilu

Tulevaisuuden autoilu ja sen muutokset jo 2020-luvulla tulevat olemaan isot. EU tavoitttelee polttomoottoriautojen myynnin lopettamista jo vuonna 2035.

Tieliikenteen kasvavien päästöjen torjumiseksi komission ehdottaa monia toimenpiteitä, joilla täydennetään päästökauppaa. Tämä tarkoittaa aiempaa tiukempia henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidinormeja, joilla nopeutetaan siirtymistä päästöttömään liikenteeseen, sillä niissä edellytetään, että uusien autojen keskimääräiset päästöt vähenevät 55 prosenttia vuodesta 2030 alkaen ja 100 prosenttia vuodesta 2035 alkaen vuoden 2021 tasoon verrattuna.

Näin ollen kaikki rekisteröidyt uudet autot ovat vuodesta 2035 alkaen päästöttömiä. Jotta autoilijat voisivat ladata ajoneuvojaan luotettavassa verkossa kaikkialla Euroopassa, edellytetään, että jäsenmaat lisäävät latauskapasiteettia päästöttömien autojen myynnin mukaan ja perustavat suurimmille teille lataus- ja tankkauspisteitä säännöllisin välimatkoin. Sähkölatauspisteitä olisi oltava 60 kilometrin välein ja vetytankkauspisteitä 150 kilometrin välein.

Puhtaampia polttoaineita

Lento- ja meriliikenteen polttoaineet aiheuttavat ympäristön merkittävää pilaantumista ja edellyttävät komission mukaan erityisiä toimia päästökaupan täydentämiseksi. Jatkossa edellytetään, että suurissa satamissa ja suurilla lentoasemilla on oltava mahdollisuus käyttää puhdasta sähköä. Lisäksi velvoitetaan polttoaineiden toimittajat valmistamaan yhä kestävämpiä lentopolttoaineita tankattaviksi EU:n lentoasemilla. Näitä ovat esimerkiksi synteettiset vähähiiliset polttoaineet. Samoin myös meriliikenteessä edistetään kestävien polttoaineiden ja päästöttömien teknologioiden käyttöönottoa. Siinä asetetaan enimmäisraja Euroopan satamissa käyvissä aluksissa käytettävän energian kasvihuonekaasupitoisuudelle.

Energiatuotteiden verojärjestelmässä tuetaan vihreää siirtymää ja sisämarkkinoita. Tämä tarkoittaa muun muassa alennettujen verokantojen poistamista, jotka kannustavat fossiilisten polttoaineiden käyttöön.

Uusilla säännöillä pyritään vähentämään energiaverotukseen perustuvan kilpailun haitallisia vaikutuksia ja varmistamaan, että jäsenmaat saavat tuloja ympäristöveroista, jotka ovat kasvun kannalta vähemmän haitallisia kuin työn verottaminen.

Uudella hiilidioksidipäästöjen tullimekanismilla vahvistetaan hiilimaksu tiettyjen energiaintensiivisten tuotteiden tuonnille EU:n ulkopuolelta, jotta Euroopan kunnianhimoiset ilmastotoimet eivät johda hiilivuotoon. Komission mukaan näin varmistetaan, että Euroopan päästövähennyksillä vähennetään myös maailmanlaajuisia päästöjä sen sijaan, että vauhditettaisiin hiili-intensiivistä tuotantoa Euroopan ulkopuolella. Tavoitteena on myös kannustaa EU:n ulkopuolista teollisuutta ja kansainvälisiä kumppaneita ottamaan askeleita samaan suuntaan.

Lähde: https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/34bf68e6-7299-4c56-8f4e-57060dcea23b

Muita sivustoja autoilusta

Meillä on muutama sivusto, jolla autoilusta on enemmänkin kirjoitettuna:

www.citycar.fi sivusto esittelee autouutuuksia ja autojen uutta teknologiaa kaupunkiautoilun näkökannasta.

www.motorsportal.fi sivusto esittelee auto- ja moottoriurheilua uutisten ja tiedotteiden avulla.