Markkinat

Miten markkinat muuttuvat ilmastopaketin myötä, onko maailman rahajärjestelmään tulossa suuria muutoksia? Miten osakemarkkinat liikkuvat, ja mitä on tapahtumassa?

Tällä sivustolla kuitenkin pääpaino on ilmastopaketilla, mutta myös talouteen liittyvissä asioissa, miten esimerkiksi ratkaistaan digitaalisen valuutan, eli kryptovaluutan tulevaisuus, ja miten sen käyttämät valtavat energiamäärät huomioidaan ilmastopaketeissa?

Meillä on erillinen sivu https://uusibittivaluutta.fi/ jossa käsitellään nimenomaan kryptovaluuttoja ja niiden liikkeitä sekä arvonmuutoksia.

Entä sähkö ja tulevaisuus?

Ilmastopaketti ottaa kantaa luonnollisesti myös siihen, miten saamme sähkömme? Yhä vieläkin iso osuus sähköntuotannosta tehdään keinoilla, jotka eivät ole kestäviä. Jotta ilmaston lämpeneminen saadaan pysäytettyä, energiaa on tuotettava nykyistä enemmän uusiutuvilla energiamuodoilla. Samalla riippuvuutemme sähköstä lisääntyy, mikä on haaste ja mahdollisuus.

Energiamurros on laajakoko järjestelmän kattava muutos. Se ei tarkoita pelkästään fossiilisten polttoaineiden korvaamista uusiutuvalla energialla, vaan älykkääseen järjestelmään siirtymistä, jossa eri energiamuotoja tuotetaan, käytetään ja siirretään tehokkaasti. Tulevaisuuden energiajärjestelmää muokkaavat älykkäät ratkaisut, joissa tuotanto-, varastointi- sekä tieto- ja viestintäteknologian kehitystä hyödynnetään järkevästi. Älykkäät energiapalvelut helpottavat enenevässä määrin ihmisten arkea ja asiakkaiden rooli energiankulutuksessa, tuotannossa ja varastoinnissa lisääntyy.  

Lisää aiheesta: Sähköntuotanto vuonna 2035: tekoälyllä toimivaa lämmitystä ja joustavaa sähköä

Käyttöösi virtaa yhä enemmän uusiutuvaa energiaa

Trendi on ollut havaittavissa jo jonkin aikaa, Santasalo-Aarnio sanoo:
“Kivihiilipohjaisen energiantuotannon rooli pienenee huomattavasti ja uusiutuvien energialähteiden määrä kasvaa.”

Fossiilisista polttoaineista siirrytään yhä enemmän kohti tuuli-, aurinko- ja vesivoiman kaltaisia fossiilittomia tuotantotapoja. Tuulivoima on jo nyt edullisinta sähköä Suomessa.

Suomessa laki kieltää kivihiilen käytön sähkön ja lämmön tuotannossa vuonna 2029, mutta valtaosa maan energian tuottajista pyrkii eroon kivihiilestä jo vuoteen 2025 mennessä. Kun Olkiluoto 3 -ydinvoimala valmistuu, sillä voi olla suuria vaikutuksia päästötavoitteiden saavuttamiseen.

Santasalo-Aarnion mukaan kivihiilen voi korvata esimerkiksi biomassasta tuotettavalla maakaasulla, joka koostuu lähinnä metaanista. Maasta ammentaa myös geoterminen energia, eli maaperästä pumpattava auringon lämpö. Ympäristöystävällisesti ja vähäpäästöisesti tuotettavasta maalämmöstä povataan tulevaisuuden perusenergiaa.