Yli puolet suomalaisista valitsisi uudeksi autokseen hybridin tai täyssähköauton

Kansalaiskysely osoittaa kuluttajien keskuudessa selkeän trendin: yli puolet (55 %) suomalaisista valitsisi uudeksi autokseen hybridin tai täyssähköauton. Etelä-Suomessa asuvat ja 25–44-vuotiaat valitsisivat hybridi- tai täyssähköauton muita ikäluokkia enemmän. Luvut käyvät ilmi sähkönjakeluyhtiö Carunan teettämästä kansalaiskyselystä. Sähköinen liikenne kytkeytyy keskeisesti Suomen vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteeseen, sillä sähköautolla ajaminen ei aiheuta lainkaan päästöjä. Keväällä 2021 Suomen hallitus linjasi … Lue lisää

Ilmastopaneelin raportti: Teollisuuden päästöt alas sähköistämisen teknologioilla

Teollisuuden sähköistäminen on keskeinen osa vähähiilistä energiamurrosta ja jopa yksittäisillä investointipäätöksillä voi olla suuri vaikutus päästöihin, painottaa Ilmastopaneelin tänään julkaisema raportti. Raportissa käydään läpi tunnetuimmat sähköistämisteknologiat ja tarkastellaan niiden soveltumista Suomen hiilidioksidipäästöjen kannalta merkittävimmille teollisuudenaloille kuten rauta- ja terästeollisuuteen, sementin valmistukseen, sellu- ja paperiteollisuuteen, vedenpuhdistukseen sekä muovi- ja kemianteollisuuteen. Energiajärjestelmien sähköistäminen voi merkittävästi vähentää hiilidioksidipäästöjä … Lue lisää

Xamkille nelivuotinen tutkimusrahoitus – aiheena nuorten ilmastoaktivismi ja ilmastokansalaisuuden rakentuminen

Xamkin Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian tutkimukselle Koneen Säätiöltä 325 600 euron rahoitus. Ilmastonmuutos ja sen seuraukset huolestuttavat nuoria. Valtaosa nuorista kokee ilmastonmuutoksen omaa tulevaisuuttaan uhkaavana ilmiönä. – Ilmastokriisi on paradoksaalisesti ilmiö, jonka kehitykseen nuoret eivät ole itse vaikuttaneet, mutta jonka raskain lasku lankeaa heidän maksettavakseen, muistuttaa tutkimuksen vetäjä, YTT Jarmo Rinne Juveniasta. Nyt rahoitettu … Lue lisää