Jasper Pääkkönen peräänkuuluttaa vastuullisia valintoja

Joutsenmerkki näkyy ja kuuluu sosiaalisessa mediassa nyt tavallistakin enemmän. Kampanjavideolla Jasper Pääkkönen korostaa jokapäiväisten kulutusvalintojen merkitystä ympäristönsuojelussa. Kulutustottumusten muutokset ovat ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä ratkaisevassa asemassa. Esimerkiksi siirtyminen uusiutuvaan energiaan on tärkeää, mutta se ei vielä yksin riitä. On arvioitu, että 45 prosenttia ilmastovaikutuksista tulee tuotannosta ja kulutuksesta. – Jokaisella kulutusvalinnalla on merkitystä. … Lue lisää

Ilmastokriisi: Lapset kohtaavat isovanhempiaan synkemmän tulevaisuuden

Viime vuoden aikana syntyneet lapset tulevat elämänsä aikana kokemaan keskimäärin seitsemän kertaa useammin helleaaltoja kuin heidän isovanhempansa, mikäli pitäydytään Pariisin sopimuksen alkuperäisiin päästövähennyslupauksiin. Pelastakaa Lasten uudessa ilmastoraportissa todetaan, että vuonna 2020 syntyneet lapset voivat elämänsä aikana joutua kokemaan pelkästään helleaaltoja 6,8 kertaa enemmän kuin vuonna 1960 syntyneet ihmiset. Afganistanissa nyt kasvavat lapset voivat joutua kokemaan … Lue lisää

Ilmastopaneeli: Pohjois-Karjala maakunnallisen ilmastotyön uranuurtaja

Tuoreen Ilmastopaneelin SUOMI-hankkeen synteesiraportissa kiitellään Pohjois-Karjalan ratkaisukeskeistä ja sopeutuvaa lähestymistapaa ilmastohaasteen hoitamisessa. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen ohjauskeinot, kustannukset ja alueelliset ulottuvuudet -raportti julkaistiin torstaina 23.9.2021. Pohjois-Karjalassa tehty ilmastotyö ja maakunnan uusi ilmasto- ja energiaohjelma saa siinä positiivista huomiota: – Ilmasto- ja energiaohjelman lähtökohtana on maakunnan aiemman ilmastotyön tapaan etsiä maakunnan vahvuuksia ja ratkaisuja, joilla ilmastoasioihin voitaisiin tarttua. … Lue lisää

Ympäristöasiat ovat unohtumassa kaivoslain uudistuksessa

Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii ympäristöasioiden parantamista kaivoslain uudistuksen loppusuoralla. Tätä edellyttää myös Sanna Marinin hallitusohjelma. Liiton mielestä malminetsintä on kiellettävä luonnonsuojelualueilla, kaivoshankkeiden hyötyjen ja haittojen vertailu pitää lisätä lakiin sekä ympäristölupa yhdistää kaivoslupaan.  Kaivoslain osittaisuudistusta valmistelevan työryhmän työ on loppusuoralla, ja ympäristöstä näyttää tulevan uudistuksen häviäjä. Tämän osoittaa Suomen ympäristökeskuksen tekemä vaikutusarvio. Vaikka hallitusohjelman mukaan kaivoslain … Lue lisää

STTK: Ilmastosopu tärkeä, kasvu edellyttäisi vahvempaa panostusta osaavaan työvoimaan

Hallituksen budjettiesitys ensi vuodelle tasapainottaa julkista taloutta merkittävästi kuluvaan vuoteen nähden. Velkaantuminen vähenee, ja velkasuhde bruttokansantuotteeseen nähden tasoittuu. – STTK:n mielestä on myös hyvä, että yhteiskunta avautuu koronakriisin jäljiltä normaaliin terveysturvallisuus huomioiden, ekonomisti Antti Koskela toteaa. Talous- ja työllisyyskehityksen vahvistamiseksi on STTK:n mielestä jatkettava elvytystä ja vietävä sovittuja työllisyystoimia eteenpäin.– Myönteistä budjettiesityksessä on exit- eli arvonnousuvero, jolla … Lue lisää

MTK hallituksen budjettiriihestä: Maa- ja metsätalouden ilmastotoimet vaativat lisää resursseja ja tutkittua tietoa

MTK pitää hyvänä sitä, että hallitus ei omilla toimillaan lisää maatalouden kustannuksia. Harmittavaa on kuitenkin se, että hallitus ei tarjonnut maa- ja metsätaloustuottajille riittävää porkkanaa ilmastotoimiin. Maa- ja metsätalouden harjoittajilla on viime viikon vetoomuksemme mukaisesti valmius jykeviin ilmastotoimiin, mutta nyt joudumme odottamaan päätöksiä lisäresursseista. MTK pitää hyvänä sitä, että hallitus lupaa ilmastotoimien perustuvan tutkittuun tietoon. … Lue lisää

Ekososiaalista viisautta tarvitaan kestävän elämänmuodon perustaksi – Jyväskylän yliopistolle miljoonarahoitus Euroopan Unionilta

Ilmastonmuutoksen eteneminen ja nopeasti etenevä lajikato ovat herättäneet kasvavaa huolta. Koulutuksen avulla voimme kehittää elämänmuotoamme kestävämpään suuntaan ja löytää yhdessä uusia tapoja ongelmien selättämiseksi. Aikamme pirulliset ongelmat ovat luonteeltaan yhtä paljon sosiaalisia kuin teknisiäkin, joten koulutus on avainasemassa, kun niihin haetaan ratkaisuja. Ihmisten tulee oppia toimimaan eri tavalla kuin tähän saakka – toisin sanoen koulutuksen … Lue lisää

Tekstiilien kiertotaloutta vahvistetaan Suomessa uusilla liiketoimintamalleilla ja tuotesuunnittelulla

Tekstiilien kiertotaloutta on kehitettävä tekstiilituotannon ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Tekstiilijätteen erilliskeräys käynnistyy Suomessa vuonna 2023 ja kaikissa EU-maissa vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi tekstiilien käyttöä ennen jätteeksi päätymistä on tehostettava. VTT:n vetämässä Telaketju 2 -hankkeessa selvitettiin Turun ammattikorkeakoulun, LAB-ammattikorkeakoulun ja yritysten kanssa, kuinka myös uudet liiketoimintamallit ja tuotesuunnittelu voisivat tukea kehitystä. VTT on rakentanut Suomeen tekstiilien kiertotalouden ekosysteemiä … Lue lisää