Miksi laskemme hiilijalanjälkeä

Ymmärrys ympäristövaikutuksista Hiilijalanjäljen laskeminen on keino ymmärtää, kuinka paljon yksilö, yritys tai yhteisö vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Hiilijalanjälki ilmoitetaan yleensä hiilidioksidiekvivalenteissa, mikä kuvaa kaasujen kokonaisvaikutusta ilmakehään. Tämä mittari auttaa meitä hahmottamaan, kuinka toimintamme vaikuttaa ympäristöön. Ymmärryksen saavuttaminen on ensimmäinen askel kohti kestävämpiä valintoja. Kun tiedämme, mistä hiilijalanjälkemme koostuu, voimme ryhtyä toimenpiteisiin sen pienentämiseksi. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi … Lue lisää

Torvalds: Ympäristövaliokunta hyväksyi tiukemmat säännöt jätevesien käsittelylle

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta hyväksyi keskiviikkona 20. syyskuuta kantansa kaupunkialueiden jätevesidirektiivin päivittämiseen. Nils Torvalds (RKP/Renew) toimii Euroopan parlamentin pääneuvottelijana ja on tyytyväinen keskiviikon äänestyksen tulokseen. – Meillä on ympäristövaliokunnassa laaja poliittinen enemmistö työstetylle tekstille, mikä osoittaa, kuinka tärkeä aihe todella on, Torvalds korostaa. Vesi on luonnonvara, jota emme voi enää pitää itsestäänselvyytenä, ja tällä päivityksellä annamme … Lue lisää

Atte Kaleva ja ilmastoaktivismi

Atte Kaleva ja hänen suhtautumisensa ilmastoaktivismiin Atte Kaleva on suomalainen poliitikko ja kaupunginvaltuutettu, joka on tunnettu myös jihadismin tutkijana. Hän on ottanut kantaa ilmastoaktivismiin eri yhteyksissä, ja näkemykset eivät ole yksiselitteisen myönteisiä. Kriittinen näkökulma ilmastoaktivismiin Atte Kaleva on ollut kriittinen ilmastoaktivismia kohtaan. Hän on muun muassa rinnastanut ilmastoaktivismin kultiksi ja lahkoksi. Tämä rinnastus on osa … Lue lisää

Suomalaiset yritykset ja niiden rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa

Yritysten vastuu ilmastonmuutoksen torjunnassa Suomalaiset yritykset ovat yhä enemmän tietoisia roolistaan ilmastonmuutoksen torjunnassa. Yritykset ymmärtävät, että niiden toiminta vaikuttaa ympäristöön monin tavoin, kuten päästöjen, energiankulutuksen ja jätteen kautta. Tämä tietoisuus on johtanut moniin aloitteisiin ja strategioihin, joilla pyritään vähentämään ympäristövaikutuksia. Yritysten vastuullisuus ei ole vain ympäristöystävällisten tuotteiden ja palvelujen tarjoamista, vaan se ulottuu koko toimitusketjuun. … Lue lisää

Uusiutuvan energian hyödyt ja haasteet kotitalouksille: Aurinkopaneelit, tuulivoima ja vesivoima vertailussa

Aurinkopaneelit Hyödyt Aurinkopaneelit ovat yksi suosituimmista uusiutuvan energian muodoista kotitalouksille. Ne ovat helppoja asentaa ja ylläpitää, ja ne tarjoavat mahdollisuuden sähkölaskun pienentämiseen. Aurinkopaneelit ovat myös ympäristöystävällisiä, sillä ne eivät tuota hiilidioksidipäästöjä toimiessaan. Haasteet Toisaalta aurinkopaneelien asennus vaatii alkusijoituksen, joka voi olla melko suuri. Lisäksi sääolosuhteet vaikuttavat aurinkopaneelien tehokkuuteen: pilvisinä päivinä ja talvella paneelit tuottavat vähemmän … Lue lisää

Pekka Haavisto ja ilmastokysymykset

Pekka Haaviston tausta ilmastokysymyksissä Pekka Haavisto on suomalainen poliitikko, joka on tunnettu erityisesti ympäristö- ja ilmastokysymysten parissa tehdystä työstään. Hän on ollut Vihreän liiton jäsen ja toiminut useissa eri ministerisalkuissa, mukaan lukien ulkoministerinä. Haavisto on ollut aktiivinen kansainvälisissä ympäristöjärjestöissä ja hänellä on laaja kokemus erilaisten ilmastoneuvottelujen johtamisesta. Haavisto on myös kirjoittanut useita kirjoja ja artikkeleita, … Lue lisää

Suomalaisten yritysten rooli globaalissa ilmastonmuutoksen torjunnassa: Case-esimerkkejä

Suomalaiset yritykset ja ilmastonmuutos Suomalaiset yritykset ovat yhä enemmän tietoisia ilmastonmuutoksen vakavuudesta ja sen vaikutuksista liiketoimintaan sekä yhteiskuntaan laajemmin. Monet yritykset ovat ottaneet aktiivisen roolin ilmastonmuutoksen torjunnassa, kehittäen innovatiivisia ratkaisuja ja strategioita päästöjen vähentämiseksi. Tämä ei ole vain eettinen valinta, vaan myös taloudellisesti järkevä. Kestävät ratkaisut voivat olla kilpailuetu globaalissa markkinassa, ja ne voivat myös … Lue lisää

Suomalaiset ilmaston puolesta puhuvat tunnetut henkilöt ja heidän ajatuksensa

Ilkka Herlin Ilkka Herlin on suomalainen liikemies ja ympäristöaktivisti, joka on tunnettu erityisesti Koneen hallituksen puheenjohtajana. Herlin on kuitenkin myös aktiivinen ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Hän on perustanut Carbon Action -projektin, joka pyrkii edistämään hiilensidontaa maataloudessa. Herlin on usein korostanut, että ilmastonmuutos on yksi suurimmista uhista ihmiskunnalle ja että sen torjuminen vaatii yhteistyötä yli sektorirajojen. Hän … Lue lisää

Kuinka ESG-sijoittaminen vaikuttaa yritysten toimintaan ja kilpailukykyyn?

Ympäristövaikutukset ja yrityksen maine ESG-sijoittaminen (Environmental, Social, Governance) on yhä tärkeämpi tekijä sijoittajien päätöksenteossa, ja se vaikuttaa suoraan yritysten toimintaan. Yritykset, jotka ottavat huomioon ympäristövaikutuksensa, voivat parantaa mainettaan ja houkutella ESG-keskittyneitä sijoittajia. Tämä voi johtaa suurempaan pääoman saatavuuteen ja parempiin rahoitusehtoihin. Toisaalta, yritykset, jotka eivät kiinnitä huomiota ympäristövaikutuksiinsa, saattavat kohdata sijoittajien vetäytymistä ja jopa julkista … Lue lisää

Digitaalisen kulttuurin ympäristövaikutukset – musiikista elokuviin

Digitaalisen median nousu Digitaalisen median kulutus on kasvanut huimasti viime vuosikymmeninä. CD-levyt ja DVD:t ovat jääneet historiaan monille kuluttajille, kun suoratoistopalvelut kuten Spotify ja Netflix ovat ottaneet niiden paikan. Tämä siirtyminen fyysisestä digitaaliseen on tuonut mukanaan monia etuja, kuten helppouden ja saavutettavuuden, mutta myös ympäristövaikutukset ovat muuttuneet. Datakeskusten energiankulutus Suoratoistopalvelut vaativat valtavia datakeskuksia, jotka kuluttavat … Lue lisää