Terveyskaista – Suomalainen hyvinvointia edistävä yritys

Terveyskaista on kotimainen yritys, joka erikoistuu terveellisen elämäntavan tukemiseen ravintolisien muodossa. Yrityksen tavoitteena on edistää suomalaisten hyvinvointia pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Terveyskaista tarjoaa tuotteita, jotka tukevat sekä mielen että kehon terveyttä kestävällä tavalla. Tuotekehityksessä kuunnellaan asiakkaiden toiveita ja tarpeita, ja tuotteet suunnitellaan yhteistyössä alansa johtavien asiantuntijoiden kanssa. Valmistus tapahtuu kotimaassa, korkeiden laatuvaatimusten mukaisesti, ja tuotteet kantavat … Lue lisää

Atte Kaleva ja ilmastoaktivismi

Atte Kaleva ja hänen suhtautumisensa ilmastoaktivismiin Atte Kaleva on suomalainen poliitikko ja kaupunginvaltuutettu, joka on tunnettu myös jihadismin tutkijana. Hän on ottanut kantaa ilmastoaktivismiin eri yhteyksissä, ja näkemykset eivät ole yksiselitteisen myönteisiä. Kriittinen näkökulma ilmastoaktivismiin Atte Kaleva on ollut kriittinen ilmastoaktivismia kohtaan. Hän on muun muassa rinnastanut ilmastoaktivismin kultiksi ja lahkoksi. Tämä rinnastus on osa … Lue lisää

Suomalaiset yritykset ja niiden rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa

Yritysten vastuu ilmastonmuutoksen torjunnassa Suomalaiset yritykset ovat yhä enemmän tietoisia roolistaan ilmastonmuutoksen torjunnassa. Yritykset ymmärtävät, että niiden toiminta vaikuttaa ympäristöön monin tavoin, kuten päästöjen, energiankulutuksen ja jätteen kautta. Tämä tietoisuus on johtanut moniin aloitteisiin ja strategioihin, joilla pyritään vähentämään ympäristövaikutuksia. Yritysten vastuullisuus ei ole vain ympäristöystävällisten tuotteiden ja palvelujen tarjoamista, vaan se ulottuu koko toimitusketjuun. … Lue lisää

Pekka Haavisto ja ilmastokysymykset

Pekka Haaviston tausta ilmastokysymyksissä Pekka Haavisto on suomalainen poliitikko, joka on tunnettu erityisesti ympäristö- ja ilmastokysymysten parissa tehdystä työstään. Hän on ollut Vihreän liiton jäsen ja toiminut useissa eri ministerisalkuissa, mukaan lukien ulkoministerinä. Haavisto on ollut aktiivinen kansainvälisissä ympäristöjärjestöissä ja hänellä on laaja kokemus erilaisten ilmastoneuvottelujen johtamisesta. Haavisto on myös kirjoittanut useita kirjoja ja artikkeleita, … Lue lisää

Suomalaisten yritysten rooli globaalissa ilmastonmuutoksen torjunnassa: Case-esimerkkejä

Suomalaiset yritykset ja ilmastonmuutos Suomalaiset yritykset ovat yhä enemmän tietoisia ilmastonmuutoksen vakavuudesta ja sen vaikutuksista liiketoimintaan sekä yhteiskuntaan laajemmin. Monet yritykset ovat ottaneet aktiivisen roolin ilmastonmuutoksen torjunnassa, kehittäen innovatiivisia ratkaisuja ja strategioita päästöjen vähentämiseksi. Tämä ei ole vain eettinen valinta, vaan myös taloudellisesti järkevä. Kestävät ratkaisut voivat olla kilpailuetu globaalissa markkinassa, ja ne voivat myös … Lue lisää

Suomalaiset ilmaston puolesta puhuvat tunnetut henkilöt ja heidän ajatuksensa

Ilkka Herlin Ilkka Herlin on suomalainen liikemies ja ympäristöaktivisti, joka on tunnettu erityisesti Koneen hallituksen puheenjohtajana. Herlin on kuitenkin myös aktiivinen ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Hän on perustanut Carbon Action -projektin, joka pyrkii edistämään hiilensidontaa maataloudessa. Herlin on usein korostanut, että ilmastonmuutos on yksi suurimmista uhista ihmiskunnalle ja että sen torjuminen vaatii yhteistyötä yli sektorirajojen. Hän … Lue lisää

Suomessa kannattaa suosia kotimaista tuotetta – myös verkkokaupoista

Kotimaisen ostaminen voi olla yksi tapa tukea ilmastoystävällisempää kulutusta. Ostamalla kotimaisia tuotteita ja palveluita vähennät kuljetusmatkoja ja siten liittyviä päästöjä. Lisäksi kotimaisilla yrityksillä on usein tiukemmat ympäristö- ja ilmastotavoitteet kuin kansainvälisillä kilpailijoilla. Tässä on muutamia syitä, miksi kannattaa harkita kotimaisten tuotteiden ja palveluiden ostamista ilmastoasioiden näkökulmasta: Pienempi hiilijalanjälki Kotimaisten tuotteiden kuljetusmatkat ovat yleensä lyhyemmät, mikä … Lue lisää

Ilmastonmuutos ja jatkuva arjen nopeutuminen ja digitalisaatio

Ilmastonmuutos, arjen nopeutuminen ja digitalisaatio ovat kaikki yhteydessä toisiinsa, ja ne kaikki vaikuttavat toisiinsa monin tavoin. Tässä on joitakin tapoja, joilla ne vaikuttavat toisiinsa: Kaiken kaikkiaan ilmastonmuutos, arjen nopeutuminen ja digitalisaatio vaikuttavat monin tavoin toisiinsa. Oman talouden paikkaaminen Tämä nopeutunut maailma tarkoittaa myös sitä, että rahaliikenne on nopeutunut ja erilaiset pikavipit ja nopeat verkkolainat ovat … Lue lisää

Hiilijalanjäki pienemmäksi huonekalujen kierrätyksellä.

Huonekalujen kierrätys on yksi keino pienentää hiilijalanjälkeä. Tällä tavoin säästetään energiaa ja raaka-aineita, jotka muuten menisivät hukkaan uusien huonekalujen valmistuksessa. Kierrätys auttaa myös vähentämään jätteen määrää, joka muuten päätyisi kaatopaikoille ja tuottaisi kasvihuonekaasuja. Sisustus ja sisustaminen voivat olla myös ekoteko. Huonekalujen kierrättäminen voi tapahtua monella eri tavalla. Esimerkiksi vanhat huonekalut voi lahjoittaa hyväntekeväisyyteen tai myydä … Lue lisää

Miljoonan euron potti avautuu syksyllä – Oulun Energia rahoittaa elinympäristöä parantavia innovaatioita valtakunnallisesti

Valtakunnallinen Miljöö-innovaatiotuki on syntynyt Oulun Energian halusta ratkoa globaaleja ympäristöhaasteita. Innovaatiotuki on tarkoitettu muun muassa erilaisten energia- ja kiertotalousratkaisujen ja hiilineutraaliutta edistävien hankkeiden tutkimustyöhön ja teknologisten innovaatioiden eteenpäin viemiseksi. Rahoitus avautuu syyskuussa niin yritysten, oppilaitosten kuin yksittäisten tekijöidenkin haettavaksi.  Oulun Energia etsii rahoitettavaksi vihreää kehitystä ja elinympäristömme kestävyyttä parantavia hankkeita. Rahoituskohteiden ehtona on, että ne … Lue lisää