MTK hallituksen budjettiriihestä: Maa- ja metsätalouden ilmastotoimet vaativat lisää resursseja ja tutkittua tietoa

MTK pitää hyvänä sitä, että hallitus ei omilla toimillaan lisää maatalouden kustannuksia. Harmittavaa on kuitenkin se, että hallitus ei tarjonnut maa- ja metsätaloustuottajille riittävää porkkanaa ilmastotoimiin. Maa- ja metsätalouden harjoittajilla on viime viikon vetoomuksemme mukaisesti valmius jykeviin ilmastotoimiin, mutta nyt joudumme odottamaan päätöksiä lisäresursseista.

MTK pitää hyvänä sitä, että hallitus lupaa ilmastotoimien perustuvan tutkittuun tietoon. Viljelijät ja metsänomistajat ovat nimenomaan peräänkuuluttaneet sitä, että tarvittavia toimia tehdään tutkittuun tietoon perustuen. Halua tehdä ilmastotoimenpiteitä on, kunhan tutkimuksen kautta tiedetään niiden todelliset vaikutukset ja sen pohjalta toimiin kohdennetaan tarvittavat lisäresurssit.

Koronan jälkivaiheesta huolimatta kasvunäkymät ovat yllättävän hyvät, joten Suomen pitää pysyä mukana kasvussa ja julkisen talouden korjaaminen on aloitettava pikaisesti. Siihenkin ratkaisun avaimet löytyvät maaseudulta ja luonnonvara-aloilta, kunhan maatalouden kannattavuus saadaan kasvu-uralle ja kestävän metsätalouden harjoittamisen edellytyksiä parannetaan.

Maatalouden kannattavuus on tällä hetkellä erittäin huono heikon sadon, kohonneiden tuotantokustannusten ja heikon markkinahintakehityksen vuoksi. Huoltovarmuuden, ravitsemuksen ja kiertotalouden kannalta maatalouden kannattavuus on saatava paremmalle tolalle. MTK on pettynyt siitä, että hallituksen esitys ei sisällä maatalouden kannattavuutta parantavia nopeita toimia.

MTK on tyytyväinen siihen, että hallitus lupasi ottaa selkeitä askeleita biokaasun käytön lisäämiseksi. On tärkeää, että kannustimet ja investointituet ovat riittäviä uusien biokaasulaitosten perustamiseen. Tämä on selkeä viesti siitä, että maatalous on osa ilmastoratkaisua.

MTK:n näkemyksen mukaan 4TWh tavoitteen asettaminen biokaasulle luo toimialalle selkeän kysyntäkuvan, jolle löytyy nyt poliittinen tuki. Biokaasuun tehtävät panostukset mahdollistavat sektorille kasvua tulevina vuosina. Keskeistä on, että poliittinen konsensus asiassa säilyy myös tulevien hallitusten aikana ja toimialaa kehitetään pitkäjänteisesti myös jatkossa.

Hallitus selkeyttää tilannetta myös biokaasun verotuksen osalta. Jakeluvelvoitteen käyttöönotto biokaasulle muuttaa biokaasun verotuskohtelua liikenteessä. Lämmitys- ja työkonekäyttö pysyvät valmisteverottomina, kuten myös biokaasulla tuotettu sähkön tuotanto. MTK:n näkemyksen mukaan päätös on johdonmukainen.

Biotalouden osaamisen tukeminen jäi ratkaisussa olemattomaksi. Ilmastonmuutoksen hillintä ja hiilineutraalin yhteiskunnan tavoite ei toteudu ilman panostuksia biotalousalojen tutkimukseen ja koulutukseen.

Vastaa