Ekososiaalista viisautta tarvitaan kestävän elämänmuodon perustaksi – Jyväskylän yliopistolle miljoonarahoitus Euroopan Unionilta

Ilmastonmuutoksen eteneminen ja nopeasti etenevä lajikato ovat herättäneet kasvavaa huolta. Koulutuksen avulla voimme kehittää elämänmuotoamme kestävämpään suuntaan ja löytää yhdessä uusia tapoja ongelmien selättämiseksi. Aikamme pirulliset ongelmat ovat luonteeltaan yhtä paljon sosiaalisia kuin teknisiäkin, joten koulutus on avainasemassa, kun niihin haetaan ratkaisuja. Ihmisten tulee oppia toimimaan eri tavalla kuin tähän saakka – toisin sanoen koulutuksen tulee kehittää uudenlaista kestävyysosaamista.

Syyskuun Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuudessa keskustellaan koulutuksen roolista ekologisten ja yhteiskunnallisten kriisien ratkaisussa. Kuvituskuva.
Syyskuun Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuudessa keskustellaan koulutuksen roolista ekologisten ja yhteiskunnallisten kriisien ratkaisussa. Kuvituskuva.

Kestävyysosaamisen kehittäminen on keskiössä myös professori Hannu L. T. Heikkisen vetämän Ekososiaalinen kestävyys ja koulutus -tiimin tutkimuksissa Koulutuksen tutkimuslaitoksessa. Monitieteisessä tiimissä on mukana kasvatustieteiden, organisaatio- ja politiikantutkimuksen, filosofian ja psykologian asiantuntijoita.

”Ratkaisun avain on oikeastaan osaamisen tuolla puolen, sen takana”, Heikkinen pohtii. ”Ensin tarvitaan ekososiaalista viisautta. Siis syvällistä ymmärrystä siitä, miten ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset ongelmat kietoutuvat yhteen. Vasta sitten niitä voi ratkaista.”

Heikkinen johtaa Jyväskylän yliopiston osuutta kansainvälisessä hankkeessa, jossa pyritään kehittämään koulutusta kestävän elämäntavan edistämiseksi. Lokakuussa alkava kansainvälinen hanke tuo Koulutuksen tutkimuslaitokselle noin miljoonan euron rahoituksen Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta, joka on Euroopan tiekartta vihreään siirtymään. Hankkeen tavoitteena on myös rakentaa kestävyysosaamisen kuvaus osaksi eurooppalaista osaamisviitekehystä yhdessä koulujen, opiskelijoiden ja opettajien kanssa.

Kestävyysosaaminen on koulutuksen yhteinen tavoite

Kestävyysosaamisen merkitykseen pureudutaan myös Eettinen kestävyysosaaminen työelämä- ja korkeakoulukontekstissa (KESTO) -hankkeessa. Sen tavoitteena on vauhdittaa yhteiskunnallista kestävyysmuutosta korkeakoulujen ja yritysten välisen yhteistoiminnan avulla. Verkostoa johtaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ja siihen kuuluvat Jyväskylän yliopiston lisäksi Tampereen ja Itä-Suomen yliopistot sekä Arcada ammattikorkeakoulu.

”Ymmärrys toimintaa ohjaavista arvoista sekä avoimuus yhteiselle dialogille ovat avainasemassa”, projektitutkija Anu Virtanen esittää. ”Jyväskylässä tutkimme, voisiko sokraattinen dialogi tuoda viisasta asennetta opiskelijoiden arkeen ja tulevaan työhön.” 

Samaan suuntaan koulutusta kehitetään muuallakin Keski-Suomessa. Jyväskylän yliopiston koordinoima uusi hanke tuo yhteen useita tiedekuntia sekä maakunnan oppilaitoksia. Tavoitteena on rakentaa Keski-Suomeen jatkuvaa oppimista tukeva ja työelämälähtöinen, bio- ja kiertotalouteen sekä kokonaisvaltaisen kestävyyden ja hyvinvoinnin edistämiseen keskittyvä koulutuskokonaisuus Polkukartta.

”Ilmastonmuutos ja ympäristöongelmiin liittyvän sääntelyn lisääntyminen tulee jatkossa muuttamaan myös luonnonvarojen hyödyntämiseen perustuvaa elinkeinoelämää. Uuteen toimintaympäristöön sopeutumisessa ajantasainen ja monipuolinen koulutus on seutukunnan menestyksen ja hyvinvoinnin avain ”, sanoo koulutuskoordinaattori Mikael Puurtinen resurssiviisausyhteisö JYU.WISDOMISTA.

Koulutus ekokriisin ytimessä – Ruusupuisto tutkii ja keskustelee tiistaina 21.9.2021

Koulutuksen rooli toisiinsa kietoutuneiden ekologisten ja yhteiskunnallisten kriisien ratkaisussa puhututtaa tiistaina 21.9.2021 klo 13–14.30 Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuudessa. Keskustelussa on mukana tunnettuja kestävän kehityksen ja ekososiaalisen viisauden asiantuntijoita, kuten kansanedustaja Bella Forsgrén, professori Janne Kotiaho, dosentti Eeva K. Kallio, professori Arto O. Salonen ja professori Veli-Matti Värri.

Tilaisuutta on mahdollista seurata verkon välityksellä tai paikan päällä Jyväskylän yliopiston Ruusupuistossa (max. 50 henkilöä, ennakkoilmoittautuminen verkossa). Tilaisuuden järjestävät Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja resurssiviisausyhteisö JYU.WISDOM yhteistyössä Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton kanssa. 

Tapahtuman ohjelma, ilmoittautuminen ja linkki verkkolähetyksen löytyvät verkkosivuilta: https://r.jyu.fi/rtk-koulutus-ekokriisin-ytimessa

Yksi kommentti artikkeliin ”Ekososiaalista viisautta tarvitaan kestävän elämänmuodon perustaksi – Jyväskylän yliopistolle miljoonarahoitus Euroopan Unionilta”

Vastaa