Liikevaihdon vaikutus yrityksen arvonmääritykseen ja yrityslainoitukseen

yrittäminen

Liikevaihto on keskeinen tekijä yrityksen arvon määrittelyssä. Se on yksi ensimmäisistä suureista, johon sijoittajat ja arvonmäärityksen ammattilaiset kiinnittävät huomiota, sillä se kuvastaa yrityksen kykyä tuottaa tuloja. Korkea liikevaihto viittaa vahvaan markkina-asemaan ja asiakaskunnan luottamukseen, mikä yleensä nostaa yrityksen arvoa. Arvonmääritysprosessissa liikevaihtoa verrataan usein saman toimialan muiden yritysten vastaaviin lukuihin, mikä auttaa määrittämään, onko yritys aliarvostettu … Lue lisää