Hiilinielut ja vastuullisen kestävän kehityksen metsäsuunnitelma

Hiilinieluilla tarkoitetaan metsien, merien ja muiden ekosysteemien kykyä sitoa hiiltä ilmakehästä. Hiilinielut ovat tärkeä osa ilmastonmuutoksen torjuntaa, sillä ne vähentävät ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta ja hidastavat ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Metsien hoito ja suunnittelu ovat tärkeitä tekijöitä hiilinielujen ylläpitämisessä ja kasvattamisessa. Vastuullisen kestävän kehityksen metsäsuunnitelma on metsien hoito- ja suunnittelumenetelmä, joka pyrkii ylläpitämään ja kasvattamaan metsien hiilinieluja. Metsäsuunnitelmassa otetaan … Lue lisää