Valion ja St1:n yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy valmiina lisäämään kotimaista biokaasuntuotantoa

Ruokatalo Valio ja energiayhtiö St1 ovat perustaneet yhteisyrityksen, jonka tarkoitus on tuottaa maitotilojen lannasta ja maatalouden sivuvirroista uusiutuvaa biokaasua liikenteen polttoaineeksi. Suomen Lantakaasu Oy suunnittelee Suomen tähän mennessä suurimman biokaasu- ja nesteytyslaitoksen rakentamista Pohjois-Savoon. Edellytyksenä biokaasuntuotantoon investoimiselle on biokaasun koko arvoketjun kannattavuuden parantaminen, erityisesti biokaasun käytön yleistyminen raskaassa liikenteessä.

Yhteisyritys yhdistää ainutlaatuisella tavalla koko arvoketjun maatalousyrittäjien verkostosta biokaasun tuotantoon, nesteytykseen sekä jakeluun. Lannasta tuotettu biokaasu luo merkittäviä ilmastohyötyjä ja vahvistaa Suomen energia- ja polttoaineomavaraisuutta.

”Ilmastotoimien ohella meidän on turvattava suomalaisen ruoantuotannon jatkuvuus: maatilojen kustannukset ovat historiallisen korkealla ja lannoitteiden, energian ja rehun hinnat nousevat edelleen. Maailmanpoliittinen tilanne kääntää katseet myös energiaomavaraisuuteen. Kotimaisen biokaasun tuotannon ja käytön lisääminen ratkoo kaikkia näitä haasteita”, sanoo yhteisyrityksen hallituksen puheenjohtajana toimiva, Valion vastuullisuudesta ja sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja Teresa Laimio.

St1:n ja Valion yhteisyrityksen tavoitteena on rakentaa 8–10 tuotantolaitoskokonaisuutta biokaasun tuotantoon ja nesteytykseen vuoteen 2030 mennessä. Yhtiön tavoitteena on yhteensä 1 TWh uusiutuvan liikennepolttoaineen tuotanto, mikä vastaisi neljäsosaa Suomen fossiilittoman liikenteen tiekartan biokaasutarpeesta. St1 tulee jakelemaan biokaasun oman maanlaajuisen asemaverkostonsa raskaan liikenteen tankkauspisteiden kautta.

”Fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitteeseen pääseminen edellyttää merkittäviä panostuksia niin biokaasun raaka-aineen tarjonnan varmistamiseen, investointien tukemiseen kuin biokaasun liikennekäytön lisäämiseen. Oleellista on myös luoda kannusteet liikennöitsijöille kaasukäyttöisen kaluston investointeihin, sillä tavoite edellyttää 6000–8000 biokaasurekkaa liikenteessämme vuoteen 2030 mennessä. Biokaasun käytöllä raskaassa liikenteessä voidaan saavuttaa huomattavia päästövähennyksiä ja biokaasun rooli on keskeinen myös St1:n omassa energiatransitiossa”, kertoo St1:n kaasuliiketoiminnan johtaja Matti Oksanen.

Ensimmäisen nesteytettyä biokaasua tuottavan laitoksen vuosituotantokapasiteetiksi on suunniteltu 125 GWh ja tavoitteena on, että se aloittaa toimintansa vuoteen 2026 mennessä. Suunniteltu tuotantokapasiteetti on poikkeuksellisen suuri. Alustavien selvitysten perusteella mukana voisi olla noin 330 maatilaa. Mittakaavan myötä myös ilmastovaikutukset ovat merkittävät. Laitoksen vuosituotannon on arvioitu vähentävän hiilidioksidipäästöjä 71 000 tonnia vuodessa, ja vähennykset kohdentuvat sekä liikenteen että maatalouden sektoreille. Laitoskokonaisuus vähentää fossiilisen dieselin käyttöä vuodessa noin 10 miljoonaa litraa eli 117 000 MWh:n verran.

Biokaasu pienentää myös maatalouden päästöjä ja tuo suoria hyötyjä maatiloille

Tilat ovat maantieteellisesti hajallaan ja siksi lannan ja ylijäämänurmen tehokas kerääminen ja hyödyntäminen on tällä hetkellä haaste. Suomen Lantakaasun innovoima hybridituotantomalli tuo tämän energiantuotantopotentiaalin käyttöön: maatalouden syötteet kiertävät biokaasulaitoksella ja palautuvat pelloille mahdollistaen uusiutuvan energian talteenoton sekä ravinteiden palautumisen kasvien käyttöön. Tällä kiertolannoitteella voidaan vähentää voimakkaasti kallistuneiden, fossiilisista raaka-aineista tuotettujen lannoitteiden käyttöä.

”Tavoitteena on, että tilat pääsevät mukaan matalalla kynnyksellä. Lannan hyödyntäminen biokaasun tuotannossa vähentää maidontuotannon hiilijalanjälkeä parhaimmillaan neljänneksen, kun huomioidaan sekä maatalouden että liikenteen päästövähennykset. Valion ilmasto-ohjelman tavoitteena on maidon hiilijalanjäljen nollaaminen vuoteen 2035 mennessä”, Valion ilmasto-ohjelman johtaja Juha Nousiainen kertoo.

Lue lisää, tiedote 16.6.2021: Valio ja St1 tuottamaan biokaasua lannasta − uusi pelinavaus liikenteen päästöjen pienentämiseksi

Yksi kommentti artikkeliin ”Valion ja St1:n yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy valmiina lisäämään kotimaista biokaasuntuotantoa”

Vastaa