Ilmastonmuutos ja jatkuva arjen nopeutuminen ja digitalisaatio

Ilmastonmuutos, arjen nopeutuminen ja digitalisaatio ovat kaikki yhteydessä toisiinsa, ja ne kaikki vaikuttavat toisiinsa monin tavoin. Tässä on joitakin tapoja, joilla ne vaikuttavat toisiinsa:

  1. Ilmastonmuutoksen torjuminen: Ilmastonmuutos on yksi suurimmista haasteista, joka meillä on tällä hetkellä edessämme, ja arjen nopeutuminen ja digitalisaatio vaikuttavat ilmastonmuutoksen torjumiseen. Esimerkiksi online-tilaukset ja virtuaaliset kokoukset voivat vähentää tarvetta matkustaa, mikä puolestaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.
  2. Nopea toimitus ja logistiikka: Nopea toimitus ja logistiikka ovat tärkeitä digitalisaation ja arjen nopeutumisen kannalta, mutta ne voivat myös lisätä kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä on johtanut kestävämpien toimitus- ja logistiikkatapojen kehittämiseen, kuten sähkö- ja hybridiajoneuvojen käyttöönottoon. Kaikki tapahtuu nykyään nopeammin kuin ennen – on sitten kyse ostamisesta tai myymisestä, tai siitä tiedon hakemisesta ja suoratoistolla ohjelmien katselemisesta. Tässä kaikessa iso tekijä on laajakaistat ja valokuitu – millainen vaihtoehto sinulla on käytössäsi, ja oletko tyytyväinen sen nopeuteen ja toimintavarmuuteen?
  3. Kestävät ratkaisut: Ilmastonmuutoksen torjumiseen liittyvät kestävät ratkaisut ovat yhä tärkeämpiä, kun pyritään vastaamaan arjen nopeutumiseen ja digitalisaation tarpeisiin. Esimerkiksi kestävät rakennukset, joissa käytetään uusiutuvia energialähteitä ja vähennetään energiankulutusta, ovat yksi tapa vastata ilmastonmuutokseen ja samalla tarjota nopeampaa ja tehokkaampaa tilaa työskennellä.
  4. Ympäristöystävälliset tuotteet ja palvelut: Ympäristöystävälliset tuotteet ja palvelut ovat yhä tärkeämpiä arjen nopeutumisessa ja digitalisaatiossa. Esimerkiksi ympäristöystävällinen sähköposti- ja pilvipalvelu voi olla nopeampi ja tehokkaampi kuin perinteiset tietokoneohjelmat.
  5. Kuluttajien vastuu: Kuluttajien vastuu on tärkeä, kun pyritään vastaamaan ilmastonmuutokseen ja samalla tarjoamaan nopeampia ja tehokkaampia palveluita. Kuluttajat voivat esimerkiksi pyrkiä vähentämään matkustamista, valitsemalla kestäviä tuotteita ja palveluita ja käyttämällä vähemmän energiaa ja vettä.

Kaiken kaikkiaan ilmastonmuutos, arjen nopeutuminen ja digitalisaatio vaikuttavat monin tavoin toisiinsa.

Oman talouden paikkaaminen

Tämä nopeutunut maailma tarkoittaa myös sitä, että rahaliikenne on nopeutunut ja erilaiset pikavipit ja nopeat verkkolainat ovat saatavilla monista paikoista, nopeasti ja ilman henkilökohtaisia tapaamisia – siksi nykyään puhutaankin entistä enemmän oman talouden hallinnasta, ja siitä että lainanhakijan tulisi ymmärtää itse oman taloutensa tilanne paremmin kuin ennen, ja osata toimia sen mukaisesti- myös lainaa tai pikavippiä hakiessaan, sillä aina välillä arki vaatii lisärahoitusta. Oman talouden kehittämisajatuksiin liittyy myös se, että nykyään pyritään löytämään ns. passiivisia tulonlähteitä.

Tulevaisuuden Suomi

Suomi on Euroopan unionin (EU) jäsenmaa, joka liittyi EU:hun vuonna 1995, mutta millainen on Eurooppalainen Suomi ja Suomi Euroopassa? Millainen tulee maamme olemaan EU:n jäsenenä, ja mitä on tehtävissä – seuraavat Eurovaalit ovat jo tulossa ensi vuonna.

EU:n sisämarkkinat ovat avanneet Suomelle laajemmat markkinat vientituotteille ja -palveluille. Tämä on edistänyt talouskasvua ja luonut työpaikkoja- mutta onko kaikki kuitenkaan niin ruusuista? EU:n rakennerahastot ja koheesiorahasto ovat auttaneet rahoittamaan infrastruktuuri- ja kehityshankkeita Suomessa. Esimerkiksi Itä- ja Pohjois-Suomen alueet ovat saaneet tukea EU:lta alueellisen eriarvoisuuden vähentämiseksi ja elinkeinoelämän kehittämiseksi. Suomi on myös hyötynyt EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmista, kuten Horisontti 2020 ja sen jatkaja Horisontti Eurooppa. Näiden ohjelmien avulla suomalaiset yritykset, yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat voineet osallistua kansainvälisiin tutkimushankkeisiin ja saada rahoitusta innovaatioihin.

Yritykset tarvitset välillä ulkopuolista apua

Konsultti yritykset ja konsultit tuottavat apua niiltä aloilta, millä yrittäjällä itsellään voi olla vaikeata, tai aika vain ei yksinkertaisesti riitä. Esimerkiksi apuayritykselle.fi sivusto kerää markkinointiin ja nimenomaan digimaailmaan liittyviä ongelmia yhteen, ja kenties tuottaa maksutta myös vastauksia joidenkin ongelmien ratkaisemiseksi. Pienille ja keskisuurilla yrityksille vastaus saattaisi löytyä kumppanuusmainonnan parissa.

Yksi kommentti artikkeliin ”Ilmastonmuutos ja jatkuva arjen nopeutuminen ja digitalisaatio”

Vastaa