Energia-alan tilanne Suomessa kesällä 2023

1. Energiantuotanto

Suomessa energiantuotanto on monipuolista ja se perustuu useisiin eri energialähteisiin. Tärkeimmät sähkön tuotannon energialähteet ovat ydinvoima, vesivoima, puupolttoaineet ja voimakkaassa kasvussa oleva tuulivoima. Suomessa on noin 120 sähköä tuottavaa energiayritystä ja noin 400 voimalaitosta, joista yli puolet on vesivoimalaitoksia. Monipuolinen ja hajautettu sähkön tuotantorakenne lisää sähkön hankinnan varmuutta… vetylaitokset ovat vasta tulevaisuudessa…

Kaukolämpö on Suomen yleisin lämmitysmuoto. Kaukolämpö tuotetaan yleensä polttolaitoksissa joko yhdessä sähkön kanssa tai pelkästään lämpönä. Lämmön ja sähkön yhteistuotannossa polttoaineen energiasisältö saadaan talteen kaikkein energiatehokkaimmin ja ympäristöystävällisimmin.

2. Hiilidioksidipäästöt

Hiilidioksidivapaan sähkön osuus on jo 89 prosenttia Suomen sähköntuotannosta. Vesi-, tuuli- ja aurinkovoima, biomassa ja ydinvoima ovat hiilidioksidivapaita tuotantotapoja. Energia-ala sitoutuu luonnon monimuotoisuuden edistämiseen niin, että vuoteen 2035 mennessä alan kokonaisvaikutus luontoon on nettopositiivinen.

3. Investoinnit

Energiateollisuus on teollisuudenala, jossa tehdään eniten investointeja. Arvion mukaan alan investoinnit nousevat kuluvana vuonna yli 3,8 miljardiin, mikä on kolmannes Suomen teollisuuden kaikista investoinneista.

4. Sähkömarkkinat

Sähkömarkkinat ovat yhteiset eurooppalaiset markkinat, joilla sähkön hinta muodostuu. Sähkön markkinahinta muodostuu monen tekijän perusteella, ja se voi vaihdella suuresti.

5. Kuluttajan sähkösopimukset

Kuluttajilla on useita erilaisia sähkösopimuksia, joista valita. Sopimustyypit vaihtelevat määräaikaisista sopimuksista pörssi- eli spottihintaisiin sopimuksiin. Sopimuksen valintaan vaikuttavat muun muassa kuluttajan sähkönkäytön määrä, taloudellinen tilanne ja kyky ajoittaa sähkönkäyttöä edullisille tunneille.

Talousapua omiin energiaremontteihin tarjoaa Energiaremontit.com sivustolla oleva helppo lainalaskuri lainojen vertailuun.

6. Energiaverkot

Energiaverkkoihin kuuluvat sähkö- ja kaukolämpöverkot sekä maakaasuputket. Sähköverkosto koostuu kantaverkosta, suurjännitteisistä jakeluverkoista ja jakeluverkoista. Sähköverkon tehtävänä on siirtää voimaloissa tuotettu sähkö sähkönkäyttäjille. Kaukolämpöverkkoa on rakennettu Suomessa kaikkiin kaupunkeihin ja isompiin taajamiin. Verkkotoiminta on tiukasti säänneltyä, mikä varmistaa, ettei ylihinnoittelu ole mahdollista.

7. Energiaverkkojen nykytila

Suomen sähköverkosto koostuu kantaverkosta, suurjännitteisistä jakeluverkoista sekä jakeluverkoista. Suomessa on yli kolme miljoonaa sähkönkäyttäjää ja lukuisia sähköä tuottavia voimalaitoksia. Kaukolämpöyritykset jakelevat lämpöä yli 200 Suomen kunnassa. Kaasuverkossa siirretään maakaasun lisäksi biokaasua. Vetyverkkoja ei Suomessa vielä ole.

8. Sähkön siirtohinta eurooppalaisessa vertailussa

Suomen sähkön siirtohinta on eurooppalaisessa vertailussa kilpailukykyinen. Tämä on tärkeä tekijä, kun arvioidaan Suomen houkuttelevuutta investointikohteena energia-alalla.

9. Energia-ala työnantajana

Energia-ala työllistää suoraan 23 300 henkilöä, joista Energiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa työskentelee noin 16 000 henkilöä. Alan välillinen työllistävyys on huomattavasti laajempi, noin 19 000 henkilötyövuotta. Alan kokonaistyöllistävyys on n. 42 000 henkilötyövuotta. Energia-alan toimintojen kattaessa koko maan työvoiman tarve kohdistuu monista muista aloista poiketen koko maahan.

10. Tulevaisuus energia-alalla

Energia-ala ja sen asiantuntijatehtävät tulevat kansainvälistymään, mutta työtehtävät eivät jatkossakaan katoa ulkomaille. Energia-ala on sitoutunut kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, ja energiamurroksen edetessä osa perinteisistä työtehtävistä katoaa ja tilalle tulee uusia asiantuntijatehtäviä, jotka keskittyvät vaativaan päättelyyn ja teknologian hyödyntämisen edistämise## 10. Tulevaisuus energia-alalla

Energia-ala ja sen asiantuntijatehtävät tulevat kansainvälistymään, mutta työtehtävät eivät jatkossakaan katoa ulkomaille. Energia-ala on sitoutunut kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, ja energiamurroksen edetessä osa perinteisistä työtehtävistä katoaa ja tilalle tulee uusia asiantuntijatehtäviä, jotka keskittyvät vaativaan päättelyyn ja teknologian hyödyntämisen edistämiseen.

Yhteenveto

Energia-alan tilanne Suomessa kesällä 2023 on monipuolinen ja dynaaminen. Energiantuotanto on monipuolista ja perustuu useisiin eri energialähteisiin, ja hiilidioksidivapaan sähkön osuus on jo 89 prosenttia Suomen sähköntuotannosta. Energiateollisuus on teollisuudenala, jossa tehdään eniten investointeja, ja kuluttajilla on useita erilaisia sähkösopimuksia, joista valita. Energiaverkot ovat keskeinen osa energiajärjestelmää, ja Suomen sähkön siirtohinta on eurooppalaisessa vertailussa kilpailukykyinen. Energia-ala työllistää suoraan 23 300 henkilöä, ja tulevaisuudessa energia-ala ja sen asiantuntijatehtävät tulevat kansainvälistymään.

Vastaa