MTK: Komissio ei tunnista metsien tarjoamia mahdollisuuksia strategiassaan

Tänään julkistetusta EU:n metsästrategiasta puuttuu kunnianhimoa nähdä metsien mahdollisuudet. Vain aktiivisella metsien käytöllä ja hoidolla voimme taistella ilmastonmuutosta vastaan. On välttämätöntä, että Suomessa metsien talouskäyttöäkin voidaan edelleen lisätä. Aikeet EU:n omasta metsien sertifiointijärjestelmästä on syytä lopettaa saman tien, vaatii metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola MTK:sta.

Suomi voi olla ylpeä metsänomistajien tekemästä työstä metsissään. Vaikka metsästrategiaan jäi parannettavaa aiemmin esillä olleista versioista, on se kehittynyt tarjoamaan mahdollisuuksia metsänomistajille.

–  Valitettavasti komissiolla on selvästi parannettavaa metsätalouden perusasioista. Jos ymmärrettäisiin hiilen sitoutuminen, bio-kiertotalouden mahdollisuudet ja metsänhoidon merkitys, olisi strategiasta saatu varmasti parempi. Myös metsäsektorin sosiaaliset ja taloudelliset mahdollisuudet jäävät strategisesti vaatimattomaksi, harmittelee MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.

MTK on luottavainen siihen, että suomalainen metsätalous pienine kuvioineen ja monikäyttöineen vastaa esillä olevaa Closer to nature -metsänhoidon määritelmää. MTK kuitenkin huomauttaa, ettei olemassa olevien rinnalle tarvita enää uusia sertifiointijärjestelmiä. Jatkotyössä on huomioitava, että suomalaisen kestävän metsätalouden mahdollisuudet säilyvät ja Forest Europen kestävän metsänhoidon määritelmiä kunnioitetaan.

Metsien suojelua tulee tehdä vapaaehtoisten menetelmien kautta ja strategiassa mainitaankin Suomen METSO-ohjelma. Mitään metsätalouden ulkopuolelle ohjattavia epämääräisiä No-go -alueita ei metsätalouteen tule luoda. MTK haluaa varmistaa, että metsänhoidon sivutuotteena turvemailtakin tuleva puu voidaan edelleen käyttää energiaksi. Kaskadiperiaate toteutuu parhaiten markkinoiden kautta.

MTK:n mielestä EU:ssa tarvitaan taloudellisen-, sosiaalisen- ja ympäristökestävyyden eri ulottuvuudet tasapainoisesti huomioiva metsästrategia, joka luo pohjan metsien kasvavalle käytölle Euroopassa. MTK on tyytyväinen siihen, että metsästrategia huomioi monelta eri kannalta metsänomistajat. Vaarana on kuitenkin tietämättömyyteen perustuvat rajoitukset metsien käytölle.

Vaikka metsien ilmastohyödyt nähdään suppeasti, metsänomistajat nähdään metsiensä parhaina luonnonsuojelijoina ja hyvinvointipalveluiden tuottajina, eikä strategia nykyisessä muodossaan enää puutu yksityisomaisuuteen niin suoraan kuin sen ensimmäinen vuotanut versio.

Strategiassa puhutaan kuitenkin unionintasoisesta metsähallinnosta (forest governance). Sen avulla metsille tehtäisiin yhteistyössä jäsenmaiden kanssa strategista suunnittelua ja harmonisoitaisiin metsätietoa. Tämä on ongelmallista monelta eri kannalta, ei vähiten siltä, onko tämä edes toimivaltuuksien rajoissa siitä huolimatta, että tietoa kerättäisiin yhteistyössä jäsenmaiden kanssa, kertoo MTK:n asiantuntija Satu-Marja Tenhiälä.

Kaiken kaikkiaan MTK näkee strategiassa mahdollisuuksia. Työ sen eteen, että Suomenkin metsien aktiivinen käyttö nähdään maailman pelastuksena, jatkuu.

Metsä on hyvä hiilinielu, mutta huono hiilivarasto. Strategiassa pitää kokonaisuutena nähdä, miten metsäsektori voi auttaa siirtymään fossiilitaloudesta bio-kiertotalouteen, muistuttaa metsäjohtaja Mäki-Hakola.

Lähde: https://www.sttinfo.fi/tiedote/mtk-komissio-ei-tunnista-metsien-tarjoamia-mahdollisuuksia-strategiassaan?publisherId=2037&releaseId=69914696

Vastaa