Kohti vihreää siirtymää uusien veturiyritysten johdolla: Borealis Polymers ja Meyer Turku

Business Finland on myöntänyt yhteensä 40 miljoonaa euroa EU:n elpymisvälineen rahoitusta (RRF) kahdelle uudelle hankkeelle. Nyt rahoitettavat sekä joulukuussa rahoitetut kolme muuta veturiyritystä sitoutuvat lisäämään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa (TKI) Suomessa yhteensä yli 500 miljoonalla eurolla. Samalla syntyy satoja uusia TKI-työpaikkoja lähivuosien aikana.

Veturihankkeet ovat Business Finlandin suurimpia yksittäisiä rahoituspäätöksiä. Projektit johtavat onnistuessaan useiden miljardien liiketoimintavaikutuksiin, teollisiin investointeihin, merkittäviin työllisyysvaikutuksiin, vientitulojen ja verotulojen kasvuun sekä myönteisiin ympäristövaikutuksiin. Business Finland ei maksa rahoitusta veturille, mikäli lisäykset TKI-toimintaan eivät toteudu. Business Finland suunnittelee rahoittavansa lisäksi kunkin veturiyrityksen kumppaneita 50 miljoonalla eurolla. Käynnissä on tällä hetkellä yhteensä jo 11 veturihanketta.

– Veturiyritysten haastekilpailu on Business Finlandin keino saada yksityiset yritykset lisäämään tutkimus- ja kehitysinvestointejaan, jotta Suomen hallituksen tavoite nostaa tutkimus- ja kehittämispanostukset neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä toteutuisi. Tämä on myös linjassa parlamentaarisen TKI-työryhmän ehdotusten kanssa. Kilpailun kautta voimme varmistaa rahoituksen kohdentumisen erityisesti vaikuttavimpiin hankkeisiin, Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola toteaa.

– On tärkeää, että pystymme tarjoamaan kannusteita uudistumiseen ja samalla vastaamaan vihreän siirtymän sekä digitaalisten ratkaisujen kysyntään. Edelläkävijän aseman saavuttaminen vaatii merkittäviä panostuksia ja EU:n elpymisväline mahdollistaa veturihankkeiden jatkamisen vuonna 2022, Kopola jatkaa.

Uudet veturit starttaavat

Borealis Polymers: SPIRIT, Sustainable Plastics Industry Transformation

Borealis Polymers haluaa olla edelläkävijä muoviteollisuuden muuttamisessa kestäväksi. Muutos vaatii laajoja kehityspanostuksia koko arvoketjulta. Business Finlandin veturiyrityksenä Borealis käynnistää laajan tutkimus-, kehitys-, ja innovaatioyhteistyön – SPIRIT, Sustainable Plastics Industry Transformation. Tämän Borealiksen nykyisten ja uusien kumppaneiden kanssa toteutettavan yhteistyön tavoitteena on muoviteollisuuden muutos kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Hanke jakautuu kolmeen osa-alueeseen:

  1. Fossiilisten syöttöaineiden korvaaminen uusiutuvilla syöttöaineilla
  2. Muovien kierrätyksen kehittäminen huomioiden niin mekaaninen kuin kemiallinen kierrätys
  3. Tuotannon muuttaminen hiilineutraaliksi sähköistämällä sekä käyttämällä vetyä ja uusiutuvaa sähköä

– On hienoa päästä toteuttamaan suomalaisen muoviteollisuuden muutosta kohti kestävämpää tulevaisuutta yhteistyössä nykyisten ja uusien kumppaneiden kanssa. Muovi on monien mahdollisuuksien materiaali ja tärkeä osa taloudellista kasvua. Tällä hetkellä muovin kestävää käyttöä varjostaa fossiilinen raaka-ainepohja ja maapallon roskaantuminen. Tarvitsemme innovaatioita muovin raaka-ainepohjan muuttamiseksi fossiilisista uusiutuviin, hiilineutraalien tuotantoprosessien kehittämiseksi, sekä kierrätyksen edistämiseksi, jotta muovi ei enää päädy polttoon tai luontoon, sanoo Borealis Polymers Oy:n toimitusjohtaja Salla Roni-Poranen.

Borealiksen tavoitteena on korvata vuoteen 2030 mennessä 33 % fossiilisista raaka-aineista uusiutuvilla tai kierrätettävillä raaka-aineilla ja muuttaa tuotanto hiilineutraaliksi viimeistään vuoteen 2045 mennessä.

Muovin erinomaiset ominaisuudet, kuten keveys ja kestävyys, tekevät siitä korvaamattoman materiaalin. Muovi auttaa säästämään resursseja, vähentämään ruokahävikkiä ja sen avulla mahdollistetaan hygieenisiä terveydenhuollon tuotteita, yhteiskunnan sähköistämistä sekä luotettavia vesi- ja viemäröintijärjestelmiä.

Meyer Turku: NEcOLEAP-tutkimus- ja kehityshanke kokoaa tulevaisuuden tekijät yhteen rakentamaan ilmastoneutraalin risteilyaluksen

Risteilyaluksilla on merkittävä asema vapaa-aika- ja matkailuteollisuudessa. Meyer Turun osuus maailman risteilijärakentamismarkkinoista on noin 15 prosenttia. Meriklusterin tiukassa kilpailussa pärjääminen vaatii uudenlaista tapaa toimia ja verkostoitua, jotta Meyer Turku saa ilmastoneutraalin risteilyalustilauksen lähivuosien aikana.

NEcOLEAP-veturihanke yhdistää yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten edustajat kehittämään maailman mittakaavassakin innovatiivisia ja vastuullisia teknologiaratkaisuja, joilla voidaan taata suomalaisen telakkateollisuuden ja risteilyalusosaamisen kilpailukyky tulevaisuudessakin. Hankkeen tutkimus- ja kehitysaiheet keskittyvät neljään osa-alueeseen: laiva, laivanrakennus, älykkäät teknologiat ja tulevaisuuden tekijät.

Meyer Turku on meriteollisuusalan tuotekehitys- ja teknologiajohtaja, joka pystyy vastaamaan muun muassa alan energia-, ilmasto- ja digitaalisuuden haasteisiin monialaisen kumppanuusverkostonsa avulla. Miljardiluokan risteilyalustilaus luo noin 9 500 työpaikkaa telakalle ja kumppanuusverkoston ekosysteemiin. Suora työllistävä vaikutus on noin 12 000 henkilötyövuotta. NEcOLEAP-veturihankkeen tulokset antavat suunnan telakkateollisuuden pitkäjänteiselle ympäristövastuulliselle toiminnalle.

NEcOLEAP:in tavoitteet ovat:

  1. Laivanrakennusekosysteemin innovatiivisen tutkimus- ja kehitystyön vahvistaminen ja laajentaminen
  2. Älykkään teknologian hyödyntäminen laivan koko elinkaaren aikana
  3. Liiketoiminnan sopeuttaminen vihreään siirtymään ja ilmastonmuutoksiin liittyviin vaatimuksiin vastaaminen
  4. Ilmastoneutraalin risteilyaluskonseptin kehittäminen vuoteen 2025 mennessä
  5. Hiilineutraali laivanrakennus vuoteen 2030 mennessä
  6. Asiakkaiden vastuullisuusstrategioihin vastaaminen

– Ilmastoneutraalin risteilyaluksen rakentaminen vaatii laaja-alaista yritysten sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä. NEcOLEAP-hankkeessa tutkimme mahdollisuuksia ottaa käyttöön entistäkin vastuullisempia teknologioita, joiden avulla voidaan muun muassa kehittää laivan ja laivanrakennuksen energia- ja resurssitehokkuutta, automaatiota, robotiikkaa ja kyberturvallisuutta, Meyer Turku Oy:n varatoimitusjohtaja Tapani Pulli toteaa ja jatkaa:

– Meyer Turulla on hyvä kumppanuusverkosto jo olemassa, mutta hankkeen saaman rahoituksen avulla voimme ennakkoluulottomasti laajentaa ekosysteemiä, jotta löydämme kekseliäimmät ratkaisut uudenlaisiin toimintatapoihin. Vain näin voimme erottautua meriteollisuuden tiukentuvassa kilpailussa. Jo yhden ilmastoneutraalin risteilyaluksen tilaus Turun telakalle tuo yhtiön liikevaihtoon noin miljardi euroa, ja sillä on suora vaikutus Suomen vientiin.

Viihdeuutisia

Oletko miettinyt. mitä katsoisit seuraavaksi televisiosta, tai nimenomaan suoratoistolta? Nettiruutu.fi on palvelu, joka kertoo suoratoiston tulevista ohjelmista, sekä tarjoilee tasaisesti arvosteluja eri sarjoista. Tervetuloa tutustumaa, ehkä sinäkin löydät oman uuden suosikkisarjan sivuston avulla.

Vastaa